Euskal Herriko Erizaintzako VII. Jardunaldietako "Zainduz eta Aurrera eginez - Jornadas de Enfermería del País Vasco "Cuidando y Progresando?"

martes, 6 de septiembre de 2011

Komunikazioak aurkezteko epea irailaren 23an amaituko da.Euskal Herriko Erizaintzako VII. Jardunaldietako “Zainduz eta Aurrera eginez" Programa eskura dago www.osakidetza.net eta www.osakidetza.euskadi.net helbideetan.

A Vance Program A

El plazo para la presentación de comunicaciones finaliza el 23 de septiembre.Está disponible en www.osakidetza.net y en www.osakidetza.euskadi.net el programa de las VII Jornadas de Enfermería del País Vasco "Cuidando y Progresando"

boletinComunicacionesEnfermeriav1


0 comentarios:

Publicar un comentario