ELAko UNITATE MULTIASISTENTZIAL BERRIA BILBO-BASURTU ESIan/ UNIDAD MULTIASISTENCIAL DE ELA EN LA OSI BILBAO BASURTO

sábado, 31 de mayo de 2014
ELAko UNITATE MULTIASISTENTZIAL BERRIA BILBO-BASURTU ESIan 

Esklerosi Lateral Amiotrofikoa (ELA) izeneko gaixotasunaren ezaugarria da muskuluak mugitzea ahalbidetzen diguten neuronak endekatu egiten direla modu progresiboan; horren ondorioz, paralisi graduala eragiten da, eta gaixo horiek hilabete-urte gutxi igarota hiltzen dira. “Gaixotasun arrarotzat” jotzen da, kasu berriak oso gutxitan agertzen baitira (1-2 paziente berri/100.000 biztanle/urte). 

ELAko Unitate Multiasistentziala asistentzia-eredu berria da, hainbat espezialitate medikoren lankidetza behar duten gaixotasun arraroei begirakoa. ELAko Unitatea sortzea pazienteek hainbat urtez eskatu dute; hori sortuta, finkatu eta bultzatu da Varona doktorearen lidergopean Ospitalean aurretik egindako diziplina anitzeko lana. 

Gaur egun, ELAko Unitate Multiasistentziala hauek osatzen dute: neurologo bi (Varona dk. eta Kapteanovic dk.), EUD bat (Carmen Sebastián), pneumologo bat (Bustamante dk.), errehabilitazioko espezialista bat (Amezaga dk.), eta endokrinologo-nutrizionista bat (Iglesias dk.). Mediku eta EUD hauek astean behin eta aldi berean egiten dute kontsulta; nabarmendu beharrekoa da ELAko Unitateak EUDaren ardurapeko e-maila eta telefonoa dituela, ustekabekoren bat izan eta presako arreta eman behar denerako. ELAko Unitatean garatzen den jarduera osoa eguneratutako protokoloen araberakoa da, eta, gainera, lankidetza funtzionalak izaten dira, gaixotasunaren azkenean zainketa aringarriak bermatzeko.

Horrez gain, Bilbo-Basurtu ESIko ELAko Unitate Multiasistentziala gaixotasun honen gaineko ikerketen katalizatzailea da. Behar bezala erregistratutako esperientzia klinikoaz gain, Unitateak gaur egun ikerkuntzarako duen balio nagusia lagin biologikoen banku bat da, azken hamarkadan hornitu eta zentro arteko ikerketa-proiektuetan parte hartzea ahalbidetzen duena.

ELAko pazienteek ohiko neurologoarekin jarraitu dezakete edo, hala nahi badute, arazorik gabe jo dezakete Bilbo-Basurtu ESIan sortu berri den ELAko Unitate Multiasistentzialera.
UNIDAD MULTIASISTENCIAL DE ELA EN LA OSI BILBAO BASURTO 
La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurológica en la que las neuronas que nos permiten mover los músculos degeneran de manera progresiva provocando la parálisis gradual de quienes la padecen y finalmente su fallecimiento en el plazo de pocos meses-años y está catalogada como una “enfermedad rara” dado que la aparición de nuevos casos en infrecuente (1-2 nuevos pacientes/100.000 habitantes/año). 

La Unidad Multiasistencial de ELA es un nuevo modelo asistencial para enfermedades raras que precisen de la colaboración de múltiples especialidades médicas. La creación de una Unidad de ELA ha sido una demanda de los pacientes desde años, y consolida e impulsa el trabajo multidisciplinar previo que se venía realizando en el Hospital liderado por el Dr. Varona. 

En la actualidad la Unidad Multiasistencial de ELA está formada por dos neurólogos (Dr Varona y Dra Kapteanovic), una DUE (Carmen Sebastián), un neumólogo (Dr Bustamante), una especialista en rehabilitación (Dra Amezaga), y una endocrinóloga-nutricionista (Dra Iglesias). Todos estos médicos y DUE pasan consulta un día a la semana de manera simultánea; destacar que la Unidad de ELA dispone además de un e-mail y un teléfono atendido por la DUE para cuando sea necesario atender de manera rápida un imprevisto. Toda la actividad que se desarrolla en la Unidad de ELA se ajusta a protocolos actualizados y existen además colaboraciones funcionales para asegurar los cuidados paliativos al final de la enfermedad.

La Unidad Multiasistencial de ELA de la OSI Bilbao Basurto es además un catalizador de la investigación sobre esta enfermedad. En la actualidad la Unidad tiene como principal valor para la investigación, además de la experiencia clínica adecuadamente registrada, un banco de muestras biológicas que se ha ido acumulando durante la última década y que permite la participación en proyectos de investigación multicéntricos.

Los pacientes con ELA pueden seguir siendo atendidos por su neurólogo habitual o así lo desean o pueden acudir sin trabas a Unidad Multiasistencial de ELA de la OSI Bilbao Basurto recién creada.


¡UAP Basurto/Altamira sin humo! OSI Bilbao- Basurto.

miércoles, 28 de mayo de 2014
Vamos a colaborar activamente y realizar acciones diferenciadoras en el C.S. Basurto, para remarcar “LA SEMANA SIN HUMO”.
Para el  II Concurso de Escaparates de Farmacias, las farmacias correspondientes a la zona, han ido trabajo y han decorado con estilo, imaginación e innovación, alguno de sus escaparates.
Nuestra aportación desde la UAP Basurto/ Altamira a la semana sin humo. Día Mundial sin Tabaco. 31 de mayo 2014.INFAC BULETINA: Pazienteen partaidetza erabakiak hartzerakoan/BOLETÍN INFAC: Participación del paciente en la toma de decisiones.

lunes, 26 de mayo de 2014


Web orrialdean “Pazienteen partaidetza erabakiak hartzerakoan” INFAC buletin berria eskuragarri duzue. Buletinean oinarritutako power point aurkezpena ere aurki dezakezue.

Está disponible en la web el nuevo boletínINFAC titulado “Participación del paciente en la toma de decisiones. También tenéis a vuestra disposición una presentación en power point basada en dicho boletín.
.

Sakatu loturak / Pincha los enlaces

·         Buletina (euskera)
·         Boletín (español)
·         Power point aurkezpena (euskera)
·         Presentación power point (español)

Gonbidapena Bilbo-Basurtu ESIko Etengabeko Prestakuntzako I. Jardunaldietara (2014ko ekainak 3, 4 eta 5)

jueves, 15 de mayo de 2014
Invitación a I Jornadas de Formación Continuada OSI Bilbao Basurto 3,4 y 5 de junio 2014.
Gonbidapena Bilbo-Basurtu ESIko Etengabeko Prestakuntzako I. Jardunaldietara (2014ko ekainak 3, 4 eta 5)
DROGODEPENDENCIAS AYTO. BILBAO

lunes, 12 de mayo de 2014
Proyecto del Negociado de Drogodependencias del Área de Salud y Consumo del Ayto. de Bibao.Maiatzaren 16ean : Familiaren Jardunaldia/ 16 de mayo: Jornada de la Familia.

sábado, 10 de mayo de 2014
Maiatzaren 15ean familien eguna da Munduan.

Eta Enplegu Gizarte Politiketako Saileko Familia Politikarako eta Gizarte Garapenerako Zuzendaritzak bat egin nahi du ospakizun horrekin.

Horretarako, Jardunaldi bat antolatu dugu, hausnartzeko tratu onean oinarritutako harremanak ezartzeko gakoei buruz, familia eta osatzen duten pertsonen Arteko Lotura seguruak sortzeko moduari buruz, familiak Zabal ulertuta (Gurasoak, seme-alabak, Aitona-amonak ...), familien Kide ahulenei Arreta Berezia eskainita: haurtxoak, adinekoak eta nerabeak.

Eta Lotura atxikimenduaren arloan profesional adituak izango ditugu gurekin, eta saiatuko gara praktika onak eskaintzen, zuei eta, familiekin Zuzenean lan egiten duzuen profesionalei, laguntzen, baliabideak eskainiz jarrera eta ez Lotura seguruak detektatu ahal izateko, horrela eta, etorkizuneko arazoak prebenitu ahal izateko.  

Jardunaldia:  Tratu eta onean Lotura afektibo sendoetan oinarritutako familia harremanak

Noiz: maiatzaren 16a
No: Deustuko Unibertsitateko auditorioa (Bilbo)
Ordua: 9 - 14:30

Inskripzioa Doan. Plaza mugatuak.
Gehiago Informazio, erantsitako dokumentuan.

Izena emateko, egin klik ESTEKA honetan:  www.inscripcionweb.net / jornadafamilia

¿COMO SE SOLICITAN LOS MEDICAMENTOS EXTRANJEROS?

jueves, 8 de mayo de 2014

Os recordamos que, como norma general, para solicitar Medicación Extranjera el paciente o familiar debe dirigirse al Servicio de Farmacia del Departamento de Salud, sito en Alameda Rekalde 39 A, con los siguientes documentos: 

- Tarjeta sanitaria TIS 
- Receta oficial de Osakidetza y/ o Hoja de Tratamiento Activo en la que conste el medicamento solicitado
- Informe médico justificativo, en el que constará lo siguiente: antecedentes, pruebas diagnósticas, diagnóstico, juicio clínico y tratamiento: dosis, posología, duración del mismo. 

Para su tramitación, dicho informe deberá ajustarse a los requisitos que, en su caso, establezca la AEMPS.

El paciente deberá pagar la aportación que le corresponda.

Zauri Kronikoei buruzko I. Jardunaldia / I Jornada de Heridas Crónicas.

martes, 6 de mayo de 2014
2014-2016 Plan Estrategikoaren barruan, Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleak, besteak beste, honako helburu hau ezarri du: Pazienteari balioa eranstea haren gogobetetzea eta segurtasuna hobetuz. Horren baitan kokatu beharra dago Erizaintzako Zuzendaritzak bultzatu eta PU taldeak garatu duten estrategia, hain zuzen, Presioagatiko Ultzerak dituen edo izateko arriskuan dagoen pazienteari tratamendu integrala emateko.
Ildo horretan, Zauri Kronikoei buruzko I. Jardunaldia antolatu dugu,  prozesuan inplikatutako eragile guztien partaidetzarekin: profesionalak, kudeatzaileak, pazienteak, unibertsitatea.
Aipatutako Jardunaldian parte hartzera gonbidatu nahi zaitugu datorren maiatzaren 7an, arratsaldeko 16:00etan, Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko Areto Nagusian.
El Hospital Universitario Cruces en su Plan Estratégico 2014-2016, establece, entre otros, el objetivo de Añadir Valor al Paciente, mejorando su satisfacción y seguridad. Este objetivo, precisamente, enmarca la estrategia liderada por la Direccion de Enfermería y desarrollada por el grupo de UPP para abordar de forma integral al paciente con UPP o con riesgo de desarrollarlas.
En esta línea se ha organizado la I Jornada de Heridas Crónicas en la cual hemos querido contar con todos los agentes implicados en el proceso: profesionales, gestores, pacientes, universidad
Queremos haceros participes de esta iniciativa, por lo que os invitamos a asistir a la Jornada que tendrá lugar el día 7 de mayo a las 16 horas en el Salón de Actos del Hospital Universitario Cruces.

BAI, LUPUSA DA! / SÍ, ES LUPUS.

lunes, 5 de mayo de 2014
Lupus eritematoso sistémico.

Día mundial higiene de manos.

5 de mayo celebramos la Jornada Mundial de la Higiene de Manos en la Atención Sanitaria a propuesta de la Organización Mundial de la Salud. Como sabéis, tanto por la sencillez en su realización como por su efectividad en la prevención de transmisión de enfermedades, la Higiene de Manos es una medida primordial entre todas las que se pueden llevar a cabo en el marco de la Seguridad del Paciente.

Higiene Manos Triptico by caringcaring


esku_higienea_anbulategia by caringcaring
JORNADAS GINE PROGRAMA may 2014

domingo, 4 de mayo de 2014
CALIDAD OSI BILBAO BASURTO 
Jornadas Gine Programa May2014 porción caringcaring

ABRIL 12 meses 12 causas.OSI BILBAO BASURTO.

sábado, 3 de mayo de 2014
Mes del aislamiento. ABRIL 12 meses 12 causas. OSI BILBAO BASURTO.

9º CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA DE LA DEFENSA.

jueves, 1 de mayo de 2014
9 º CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA DE LA DEFENSA, Dirigido a Enfermeras Civiles y Militares, y Que se celebrarán en Madrid, del 16 al 18 de Junio.