Udan odola ematea beharrezkoagoa dugu.

martes, 9 de julio de 2013
Udan odola ematea beharrezkoagoa dugu / Tu donación de sangre es verano es más necesaria.
Odol osagaien (hematiak, plaketak eta plasma) erreserben oreka apurtu egin ohi da uda sasoian; izan ere, eguneko odol-emanaldien kopurua % 40an jaisten da gure autonomi erkidegoan (eguneko 500 emanaldi izatetik 300 izatera); eta odol osagaien kontsumoa, berriz, berbera edo handiagoa da ospitaletan uda garaian.
Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroak eta Euskadiko Odol Emaileen Elkarteak dei bat egin nahi diegu Osakidetzan lan egiten duten pertsona guztiei irabazi asmorik gabe eta era anonimoan UDAN ODOLA EMATEA BEHARREZKOAGOA DUGU kanpainan parte har dezaten (osasun langileak ere emaile izan daitezke). Horretarako, odol-emaileen eskura jarriko ditugu egunero gure autonomi erkidegoko herri eta auzoetan zehar ibiltzen diren emanaldi-unitateak

Odola emateko informazio gehiago
www.donantes2punto0.org
www.donantesdesangre.com
donantesdesangre.euskadi@osakidetza.net


Emaileen Informazio Telefonoa
900 303 404
(astelehenetik ostiralera 9:00etatik 21:00etara)

La situación de equilibrio de las reservas de componentes sanguíneos (hematíes, plaquetas y plasma) se rompe tradicionalmente en la época de verano, por el descenso de un 40 % en el número de donaciones diarias en nuestra Comunidad Autónoma (pasado de 500 a 300 donaciones diarias), mientras que el consumo de los componentes sanguíneos en los hospitales, se mantiene o incluso aumenta durante el verano.
Desde el Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos y la Asociación de Donantes de Sangre de Euskadi, queremos hacer un llamamiento a todas las personas que trabajan en Osakidetza, para que de forma altruista y anónima puedan contribuir en esta campaña (el personal sanitario también puede ser donante) TU DONACIÓN DE SANGRE EN VERANO ES MAS NECESARIA. Para ello ponemos a disposición de los donantes nuestras unidades de donación, que diariamente recorren todos los pueblos y barrios nuestra Comunidad Autónoma.

Más información para poder donar sangre en
www.donantes2punto0.org
www.donantesdesangre.com
donantesdesangre.euskadi@osakidetza.net


Teléfono Información de donantes

900 303 404
(lunes a viernes de 9 a 21 horas)

0 comentarios:

Publicar un comentario